Saturday, July 25, 2009

Ulama' Hadits Nusantara: Prof. Madya Dr Mohd Radzi Othman


Kelayakan Akademik:
  • B.A (Kulliyyat al-Da‘wah Wa Usuluddin), kelas dua atas, Universiti Islam Madinah, Saudi Arabia, 1976.
  • M.A (Hadith), kelas dua atas, Universiti Islam Madinah, Saudi Arabia, 1981.
  • Ph.D (Hadith), kelas pertama, Universiti Islam Madinah, Saudi Arabia, 1986.
  • Cuti sabatikal (9 bulan) 1/9/1991 - 31/5/1992, Universiti Islam Madinah, Saudi Arabia.
  • Prof Madya pengajian Islam, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, januari 1993 .
  • Bersara daripada perkhidmatan 27/12/2007. Berkhidmat semula secara kontrak 28/12/2007 – 27/12/2010.

Bidang Pengkhususan:

Ushul al-Din (Hadith)


Pengalaman Profesional:

1) Ahli Lembaga Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 1986 - sekarang .
2) Ahli Jawatankuasa Ijjazah Tinggi Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 1992- Mac 2005 .
3) Ahli Jawatankuasa Penyelidikan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 1992 - 1996 .
4) Ahli Jawatankuasa Kenaikan Pangkat Akademik, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia - 25/2/2001 - 2005.
5) Ahli Lembaga Islam Universiti Sains Malaysia, 1986 - 1988 .
6) Ahli Jawatankuasa Istilah Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia , 1998 - 2000 .
7) Pengerusi Bahagian Tamadun Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia,
1/6/1986 - 31/5/1989 .
8) Pemangku Pengerusi Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia .
1/1/1988 - 31/5/1988 .
9) Pengerusi Bahagian Pengajian Islam dan Tamadun Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia .
1/6/1989 - 31/8/1991 .
10) Pengerusi Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia .
1/1/1999 25/3/2005.
11) Ahli Mesyuarat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang,
1/6/1990 - 31/12/1998 .
12) Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang,
1/6/1991 - 31/10/2000 .
13) Ahli Mesyuarat Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis,
1/1/1996 - 31/12/1997
14) Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis,
1/1/1992 - 31/12/2007
15) Ahli Jama‘ah Hakim mahkamah ulang bicara, Majlis Agama Islam Negeri Pualau Pinang, 1991 .
16) Ahli Jawatankuasa Zakat Negeri Pulau Pinang, 1989 - 1998 .
17) Ahli Jawatankuasa Perlantikan Peguam Syar‘ie Negeri Pulau Pinang, 1 Ogos 1997 - 31 Julai 2000 .
18) Ahli Jawatankuasa Penubuhan Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis Negeri Perlis, 1997 - 2004 .
19) Ahli Haiah Ulama’ Malaysia 1994 - sekarang, tajaan Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia (YADIM) .
20) Ahli Jawatakuasa Persatuan Ulama’ Negeri Pulau Pinang / Seberang perai 1986 -1987.
21) Yang Di Pertua Persatuan Ulama’ Negeri Pulau Pinang / Seberang Perai 1988 - 1998 , 2006 - 2008.
22) Ahli Jawatankuasa Istilah Agama Islam (Hadith), Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990 - 1993 .
23) Penasihat Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, 1990 - 1994 .
24) Pakar ruju‘ seminar Islam dan Kesenian, anjuran gabungan universiti-universiti tempatan, bertempat di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pada 5-8/11/1990 .
25) Penasihat syari‘ah Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, 1 September 2005 – 31 Mac 2007, 1 April 2007 – 31 Mac 2009, 1 April 2009 – 31 Mac 2011.
26) Tokoh ma‘a al-hijrah Negeri Perlis 1427, (2/2/2006).
27) Tokoh Dakwah USM 1427 (2006).
28) Ahli Majlis Perunding Pertubuhan Kebajikan al-Nida’ Malaysia, 2003 – 2006.
29) Ketua Penyunting projek terjemahan Ensaiklopedia sahabat Nabi (18 jilid),UPENA, UiTM. 2005 - 2008.
30) Profesor kunjungan al-Madinah International University ( 1/7/2007 - 1/12/2007).
31) Selaku ahli jawatankuasa pemilihan calon penerima hadiah novel antarabangsa Amir Naif Arab Saudi , dalam bidang pengajian Islam dan Hadith Nabi, tahun 2008/09.

Penerbitan :

1) Ma‘arifat al-Sahabah, jilid 1, 2 dan 3, edisi pertama dalam bahasa ‘Arab, Maktabah al Dar, al-Madinah al-Munawwarah bersama Maktabah al-Haramain, al-Riyadh, Saudi Arabia, 1988 .

2) Beberapa Aspek Tamadun Islam, selaku editor bersama, Pustaka Aman Press, Kota Bharu, 1989 .

3) Glosari Hadith, selaku penggubal bersama sekumpulan pakar, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur 1994 .

4) Gerakan Pembaharuan Islam: Satu Kajian di Negeri Perlis Dan Hubungkaitnya dengan Malaysia, selaku penulis bersama, Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, bagi pihak Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, 1996 .

5) Gerakan Pembaharuan Islam: Satu Kajian di Negeri Perlis Dan Hubungkaitnya dengan Malaysia, Sebagai buku elektronik pertama melalui Home Page Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, 1997 .

6) Hadith: Panduan Takhrij Dan Analisa, selaku penulis bersama daripada m.s 100 - 130 dibawah tajuk Kontroversi Imam al-Syafi’ei Tentang Hadith Ahad dan daripada m.s 149 - 157 dibawah tajuk Konsep Ahl al-Hadith Menurut Imam al-Nawawi dan daripada m.s 158 - 171 dibawah tajuk Konsep Takhrij al-Hadith , penerbit Majlis/ Jabatan Agama Islam Melaka, 1997 .

7) Warisan al-Quran: Sosio-Ekonomi, Selaku penyunting bersama dan penulis bersama, 23 m.s, penerbit Universiti Sains Malaysia, 2003.

8) Warisan al-Quran Dan Peradaban Manusia, Selaku penyunting bersama dan penulis bersama dibawah tajuk: al-Quran Dan Terjemahannya Dalam Bahasa Bukan Arab, 15 m.s, Peranan al-Quran Dan Hadith Dalam Menentukan Ibadat Islam, 20 m.s, al-Quran Menjana Ilmu, ‘Aqidah Dan Taqwa Kepada Ummah, 19 m.s, penerbit Universiti Sains Malaysia, 2003.

9) Warisan al-Quran & Sosio-Budaya, Selaku penyunting bersama, penerbit Universiti Sains Malaysia, 2003.

10) Warisan al-Quran: Politik & Pemikiran Semasa, Selaku penyunting bersama, penerbit Universiti Sains Malaysia, 2003.

11) Ekonomi Dalam Persepektif al-Quran Dan al-Sunnah Serta Penghayatan al-Salaf al-Salih, Selaku penulis bersama, penerbit Universiti Sains Malaysia, 2005.

12) Kelangsungan Pengajian Hadith: Cabaran dan Masa Depan, selaku penulis bersama dibawah tajuk : Ancaman hadith Maudu‘ Dalam Penyebaran Dakwah, Penerbit; Jabatan al-Qur’an & al-Sunnah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2006.

0 comments:

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template