Sunday, September 6, 2009

Mimpi Ibnul Qayyim & Mimpi Ttg Syaikh al-AlbaniDiriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:

"Barangsiapa bermimpi melihatku ketika tidur, dia akan melihatku
ketika tidur, dia akan melihatku sewaktu jaga, atau dia benar-benar seperti melihatku pada waktu jaga kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku."

[Hadits shahih oleh Muslim, Kitab al-Ru'ya, Bab Qowl al-Nabiyy Sholla Allah 'Alayhi wa Sallam Man Roo-a-ni fi al-Manam Faqodd Roo-a-ni]

Diriwayatkan dari Abu Salamah: Aku mendengar Abu Qatadah berkata: Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:

"Mimpi yang baik itu dari Allah, dan mimpi yang buruk itu dari syaitan..."

[Hadits shahih oleh Muslim, Kitab al-Ru'ya, Bab al-Ru'ya min Allah wa al-Hulm min al-Syaithon]

Diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit r.a: Rasulullah s.a.w bersabda:

"Mimpi seorang mukmin adalah sebahagian dari empat puluh enam cabang kenabian."

[Hadits shahih oleh Muslim, Kitab al-Ru'ya, Bab Ru'ya al-Mu'min Juz'un min Sittah wa Arba'uun min al-Nubuwwah]

Driwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dari Nabi s.a.w: Baginda bersabda:

"...Mimpi itu ada tiga macam, iaitu (1)mimpi yang baik, iaitu berita gembira dari Allah...."

[Petikan dari hadits Shahih Muslim, Kitab al-Ru'ya, Bab Idza Iqtaroba al-Zaman Lam Takad Ru'ya al-Muslim Takdzib]

P/S: Semoga Allah merahmati Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dan memasukkan mereka berdua ke dalam kelompok pejuang dan pembela agama Mu ya Allah....ameen....

0 comments:

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template