Wednesday, October 22, 2008

Wanita Pada Pandangan SyiahSumber: http://asyrafaziz.blogspot.com/


Di dalam ajaran agama Syiah terdapat perk
ara yang amat jelik dan keji yang di lakukan terhadap wanita di antaranya Mut'ah dan bukan itu sahaja banyak lagi perbuatan yang keji yang lain tapi buat masa ini saya tumpukan permasalahan mengenai Mut'ah terlebih dahulu,

Syiah menghalalkan Mut'ah dengan berseli
ndung di atas nama Islam sedang ajaran Syiah itu sendiri amat jauh dari islam seperti jauhnya timur dan barat seperti langit dan bumi sampai bila-bila pun Syiah dan Islam tidak akan pernah bersatu. Hanya mereka yang jahil dan dungu akan tinggal diam terhadap kesesatan Syiah dan bahkan mereka jadi gologan paling lantang melaungkan kesatuan bersama Syiah. Adakah kita akan bersatu dengan golongan ahlul hawa?

Sesekali tidak!

kerana
hanya ISLAM satu-satunya agama di muka bumi ini yang menyediakan peraturan yang lengkap dan sempurna bagi menjaga hak-hak para wanita dan kemuliaan mereka. Tapi sungguh aneh bagi Syiah, kemulian para wanita hanya tercapai apabila mereka sedia mengorbankan kesucian mereka untuk diratah laki-laki yang bernafsu haiwan! Nauzubillah...

Di dalam artikel ini saya akan membawa dal
il-dalil dari rujukan Syiah tanpa ada percampuran sumber dengan sumber ahli Sunnah tapi hanya semata-mata datang dari kitab-kitab besar mereka.

Peringatan


Untuk peringatan riwayat-riwayat Syiah (akan dipapar sebentar lagi) yang disandarkan ke atas Rasulullah dan ahlul bait terutama mengenai mut'ah adalah batil dan amat mustahil riwayat sekeji itu dilafaz oleh mereka. Sesungguhnya perkara yang jelas bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah tidak layak dihubungan kepada Rasulullah dan ahlul bait, seperti mana diriwayatkan dari Ja’far bin Al-Baqir:

“Maka takutlah kalian kepada Allah dan jangan mahu menerima atas nama kami, apa saja yang bertentangan dengan firman Tuhan kami, Allah ta’ala dan Sunnah Nabi kami, Muhammad s.a.w. Sebab kami apabila menceritakan (sesuatu) pasti kami katakan juga: Allah 'azza wajalla berfirman (begini) Rasulullah s.a.w bersabda (begini)." [1]


Maka Ja’far memerintahkan dan menyeru Syiah
dulu dan sekarang untuk menolak riwayat-riwayat yang menyelisih al-Quran dan al-Sunnah sekiranya mereka pengikut ahlul bait yang benar :

"Janganlah kalian menerima suatu perkhabaran di atas nama kami, melainkan yang sesuai dengan Al-Quran dan al-Sunnah." [2]


Kedua-dua riwayat ini diambil dari sumber Syi
ah.

Riwayat-Riwayat Mengenai Mut'ah

Di dalam bahagian ini saya akan membawa riwayat-riwayat (Syiah) yang berupa galakkan untuk bermut'ah. Mari kita mulai dengan menampikan kedustaan mereka terhadap nabi kita Rasullah s.a.w seperti berikut:


"Siapa yang keluar dari dunia (mati) tanpa pe
rnah bermut'ah, maka kelak dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan terpotong hidungnya."[3]

Lebih jijik dan lebih berani lagi mereka mengadakan-adakan atas nama beliau, yaitu katanya beliau bersabda :

"Sesiapa yang bermut'ah dengan wanita muslimah seolah-olah telah menziarahi kaabah sebanyak 10 kali." [4]

Adakah perbuatan sekeji ini sama dengan me
nziarahi kaabah 70 kali? Dengan siapa? Wanita muslimah? Saya serahkan persoalan kepada para perbaca untuk menilainya.

Malah, Syiah juga mengkafirkan sesiapa yang tidak menerima mut'ah seperti yang diriwayatkan Muhammad bin Ali al-Hussain bin Musa bin Babawaih (as-Saduq) telah meriwayatkan daripada al-Imam As-Shadiq telah berkata:


"Sesungguhnya mut'ah agamaku dan agama nenek moyangku. Sesiapa yang beramal denganya dia telah beramal dengan agama kami. Sesiapa yang mengingkarinya, dia telah mengingkari agama kami dan beriktiqad dengan selain daripada agama kami." [5]

Ditanya kepada Abu Abdullah;

Adakah diberikan pahala kepada orang yang mengamalkan mut'ah? Dia berkata: "Jika tujuannya semata-mata kerana Allah, maka tidak ada apa yang yang dituturkan mengenainya melainkan akan dikurniakan pahala oleh Allah, jika dia ingin melaksanakannya Allah akan ampunkan dosanya dengan mut'ah tersebut, jika dia mandi wajib Allah akan ampunkan dosanya sebanyak mana air yang mengalir daripada bulu-bulunya." [6]


Mereka juga berbohong atas nama Rasulullah , mereka mengatakan bahwa beliau bersabda:

"Barangsiapa melakukan mut'ah sekali dimerdekakan sepertiganya dari api neraka, yang mut'ah dua kali dimerdekakan dua pertiganya dari api neraka dan yang melakukan mut'ah tiga kali dimerdekakan dirinya
dari neraka." [7]

Kalau bukan kerana akan menyebabkan artikel ini menjadi panjang dan meleret sudah tentu saya akan nukilkan banyak lagi r
iwayat-riwayat mengenai mut'ah. Walaubagaimanapun riwayat-riwayat diatas saya rasa sudah mencukupi untuk memberi gambaran kepada pembaca mengenai mut'ah.

Harus Bermut'ah Dengan Kanak-Kanak Perempuan


Ajaran Syiah bukan sahaja membenarkan mut'ah dilakukan ke atas wanita bahkan kanak-kanak juga tidak terlepas dari perlakua
n kotor ini.

Tidak disyaratkan orang yang dimut'ah baligh dan berakal bahkan mereka mengatakan boleh bermut'ah dengan perempuan yang berumur sepuluh tahun! Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Kulaini dalam al-Furu minal kafi.

Syeikh al-Allamah Dr. Hussain al-Musawi Ra
himahullah bekas ulama besar Syiah yang akhir mati dibunuh telah menulis di dalam bukunya bertajuk "Lillahi Tsumma Li al-Tharikh (untuk Allah kemudian untuk sejarah)," al-Syeikh menyatakan Khoimeni pernah melakukan mut'ah dengan budak perempuan kecil ketika beliau dan Syeikh pulang bermusafir dari Mosul ke Baghdad. Saya akan menukilkan kisah tersebut secara lengkap dari buku edisi terjemahan “KENAPA AKU MENINGGALKAN SYIAH”.

Setelah selesai tempoh musafir, kami pulang. Ketika dalam perjalanan pulang ke Baghdad, Imam khomeni ingin berehat daripada keletihan musafir, lalu beliau menyuruh kami menuju ke kawasan Al’atifiah yang merupakan tempat tinggal seorang lelaki berasal dari Iran yang dikenali dengan Sayid Shahib,yang mempunyai hubungan rapat dengan beliau.

Sayid Shahib sangat gembira dengan kedatangan kami. Kami tiba di tempatnya waktu Zuhur. Beliau menyediakan makan tengahari yang istimewa kepada kami dan memaklumkan saudara maranya tentang kedatangan kami dengan penuh perhormatan. Sayid Shahib meminta kepada kami supaya bermalam di rumahnya pada malam tersebut. Imam pun bersetuju.

Kemudian apabila tiba waktu Isyak kami disediakan dengan makan malam. Para hadirin yang hadir mencium tangan imam dan bersoal-jawab denganya. Ketika hampir waktu tidur para hadirin bersurai kecuali ahli rumah tersebut. Imam al-Khoimeni melihat kanak-kanak tersebut sangat cantik. Imam meminta daripada ayahnya Sayid Shahib untuk bermutaah dengannya dan ayahnya bersetuju dengan perasaan yang sangat gembira. Imam Khoimeni tidur dan kanak-kanak tersebut tersebut berada dalam dakapannya. Kami mendengar suara tangisan dan teriakan kanak-kanak tersebut.


Apa yang penting Imam telah melalui malam tersebut. Apabila tiba waktu pagi, kami bersama-sama untuk bersarapan pagi. Imam telah melihat kepada ku dan mendapati tanda-tanda tidak puas hati yang lahir secara jelas di wajah ku;

"Bagaimana pada waktu itu beliau sanggup bermut'ah dengan kanak-kanak perempuan tersebut sedangkan di dalam rumah tersebut terdapat ramai wanita-wanita muda, baligh, berakal yang tidak menjadi halangan kepada beliau untuk bermut'ah dengan salah seorang daripada mereka. Kenapa beliau tidak berbuat demikian?"


Beliau berkata padaku: Sayid Husain, apa pendapat kamu tentang bermut'ah dengan kanak-kanak perempuan?


Aku berkata kepadanya: Kata permutus adalah kata-kata kamu, perbuatan yang benar adalah perbuatanmu dan kamu Imam Mujtahid. Mana mungkin orang seperti ku berpandangan atau berpendapat melainkan apa yang telah kamu lihat dan katakan, seperti diketahui tidak mungkin akau bertentangan dengan kamu
."

Jawapan Khoimeni ke atas persoalan mut'ah terhadap kanak-kanak perempuan sangat mengejutkan. Mari kita melihat sambungnya
:

"Beliau berkata: Sayid Husain, sesungguhnya bermut'ah dengan kanak-kanak tersebut adalah harus tetapi dengan bercumbu-cumbuan berciuman dan tafkhiz (meletakkan zakar antara dua paha), Adapun bersetubuh, dia (kanak-kanak) masih belum mampu untuk melakukan. [8]

Adakah pendapat Khoimeni laknatulah ini memeranjatkan, beliau juga pernah berkata dengan perkataan yang lebih keji dari itu:
"Tidak mengapa bermut'ah dengan kanak-kanak yang masih menyusu dengan memeluknya dan tafkhiz dan bercumbuan." [9]

Penutup


Dari apa yang kita baca sebentar tadi jelas bagi kita semua bahawa Mut'ah hanya di jadikan alat pemuas nafsu sehingga tiada siapa dapat melepaskan diri samada wanita, kanak-kanak,dan paling jijik kanak-kanak yang menyusu juga tidak terlepas menjadi mangsa pemuas nafsu para ulama-ulama Syiah. Akhir sekali kepada penyanjung Khoimeni ; sesunguhya Imam Syaitan ini bukan ikutan yang baik dan sempurna, ikutilah Rasullah dan para Sahabat yang mulia hanya dengan megikuti jalan-jalan mereka kita akan sampai ke destinasi kita iaitu al-Jannah selain dari jalan-jalan mereka adalah sesat, khurafat, syirik dan bid'ah.

Sekian.

Rujukan :

[1]Rijalul Kusyaiy, hal 195 dalam judul “Tadzkiratul Mughirah bin Sa'ad", cetakan Karbala.
[2]Al-Amali, oleh ath-Thusi juz 1, hal 237, cetakan Nejef
[3]Tafsir Manhajus Shodiqin,oleh Mullah Fathullah Al-Kasyani

[4]Riwayat ini dinukilkan dari buku 'Kenapa aku meniNggalkan Syiah', Al-Mutaqin Media
[5]Man la yaduruhu faqih :3/366

[6]Man la yaduruhu faqih :3/336

[7]'Ujalah Hasanah Tarjamah Risalah Al-Muta'ah oleh Majlisi hal 16

[8]Kenapa Aku Meninggalkan Syiah, hal 90 dan 91

[9]Tahrir Al Wasilah : 2/241 masalah nombor 12

0 comments:

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template